top of page

O NAS

Pistolet i amunicja

Jesteśmy organizacja pożytku publicznego
Oznacza to, że osoby fizyczne mogą przekazywać na nasze konto 1% podatku dochodowego decydując samemu do kogo trafią wasze ciężko zapracowane pieniądze.

Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to z pewnością wielki przywilej ale i odpowiedzialność.

Wszystkie wpływy ze zwrotu podatku dochodowego będą przekazywane na potrzeby związane z polepszeniem warunków treningowych, zakupem niezbędnego sprzętu treningowego dla naszych podopiecznych.

Współpracujemy z Organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi z całego kraju.

Stacjonarnie prowadzimy sekcje sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży woj. śląskiego.

Niestacjonarnie organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, samoobrony, taktyki i techniki interwencyjnej, bezpieczeństwa poza granicami RP itp. oraz organizujemy obozy, zgrupowania szkoleniowe.

Treningi prowadzone są przez wykwalifikowana kardę instruktorska posiadająca uprawnienia państwowe oraz wieloletnie doświadczenie instruktorskie.

Serdecznie zapraszamy do wspierania naszego projektu przekazując 1% podatku dochodowego.

 

MISJA KLUBU

Młodość kojarzy się z okresem buntu, budzeniem się wielkiej energii, którą nie zawsze udaje się odpowiednio ukierunkować. Dając możliwość rozładowania tej energii poprzez sporty walki przyczyniamy się bezpośrednio do większego bezpieczeństwa w naszym regionie. Sztuki Walki są szansą, by niejednokrotnie agresję drzemiącą w młodych ludziach zamienić na pozytywną energię. Poprzez naukę zdrowej rywalizacji sportowej, dyscyplinę, naukę przestrzegania reguł panujących podczas treningów uczymy nie tylko przestrzegania reguł na sali treningowej, ale i poza nią, zachęcając młodych ludzi do bycia aktywnym i odpowiedzialnym członkiem naszego społeczeństwa. Poprzez treningi sportów walki pragniemy pokazać młodym szerokie możliwości jakie stają przed nimi
w ich przyszłym dorosłym życiu. Adepci uczą się wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Sukcesy własne i kolegów z klubu wzmacniają wiarę we własne siły, a właściwe, aktywne wykorzystanie wolnego czasu staje się istotną alternatywą dla "wysiadywania pod blokami".

GŁÓWNE CELE CENTRUM SPORTU I REKREACJI - AGATSU TO

organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych, organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie patologiom wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT (28, 36, 36L, 37, 38), oraz wpisać:
CENTRUM SPORTU I REKREACJI AGATSU
KRS: 0000366665
KONTO BANKOWE OPP: ING Bank Śląski nr 82 1050 1227 1000 0023 4367 4772

ZACHĘCAMY DO CAŁOROCZNEGO WSPIERANIA NASZEGO PROJEKTU

Wpłacając darowizny na:
KONTO BANKOWE    ING Bank Śląski nr

82 1050 1227 1000 0023 4367 4772

Worek treningowy
Kick Practice
bottom of page