top of page

Program Klub 2021

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU podpisało umowę
nr 2021.3544/11561/Sub.D/DS.-KLUB/14/KK o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającej na rozwijaniu sportu i młodzieży w ramach Programu „Klub” dnia 25.08.2021 r. z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach zadania Program „Klub” – edycja 2021.

Ze środków z dotacji nasze Stowarzyszenie pokryło nabycie sprzętu sportowego dla Sekcji Strzelectwa Sportowego, oraz częściowo wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia Sekcji Strzeleckiej oraz Sekcji Kickboxingu.

Sprzęt nabyty był płatny ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 25.08.2021 r.
nr 2021.3544/11561/Sub.D/DS.-KLUB/14/KK w kwocie 15.000,00 zł

Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

fejs-cover-photo-e1630231872617.png
fejs-cover-photo-e1630231872617_edited.jpg
plakat-1024x450.jpg
bottom of page