Wycieczki górskie – edycja zimowa

Regulamin wycieczek
Ruszaj na szlak – wycieczki górskie
Wersja zimowa 6 spotkań

1. Organizatorem wycieczek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU w Będzinie.
2. Wycieczki będą organizowane od października 2018r do września 2019r. Wersja Zimowa pod nazwą „ Jestem Górskim Hardkorem” oraz wersja Lato „ Jestem Górskim Kozakiem” „ Organizatorzy każdorazowo przygotowują plan wycieczki i publikują go na stronach internetowych.
3. Uczestnicy zbierają punkty za uczestnictwo w wycieczkach organizowanych w dwóch wersjach ZIMA / LATO. Aby zaliczyć
„ wersje „, trzeba zdobyć min 4 z 6 maksymalnych punktów. Za udział w jednej wycieczce przyznawany jest jeden punkt.
4. Organizatorzy prowadzą klasyfikację punktową. Uczestnicy którzy zdobędą min 4 punkty na wersję otrzymają przygotowane upominki.
5. Organizatorzy zapewniają:
opiekę wykwalifikowanych przewodników/instruktorów,
przejazd busem,
posiłek,
ubezpieczenie NNW.
6. Wycieczki poprowadzą doświadczeni instruktorzy/przewodnicy posiadający uprawnienia państwowe.
7. Samodzielną uczestniczką/samodzielnym uczestnikiem wycieczki może być osoba pełnoletnia, ew. osoba w wieku min. 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Ponadto w trekkingu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej upoważnionej pisemnie osoby, jeżeli ich przygotowanie psychofizyczne pozwoli bezpiecznie ukończyć trasę wycieczki.
9. Opiekun dziecka zobowiązuje się zapewnić mu sprzęt wymieniony w pkt. 11 jak również oświadcza, iż zbadała/zbadał stan zdrowia dziecka i że nie ma ono przeciwwskazań dla uprawiania trekkingu górskiego.
10. Opłata za uczestnictwo w wycieczce wynosi 50zł/osoba.
11. Uczestniczka/uczestnik wycieczki zobowiązuje się zabrać ze sobą sprzęt niezbędny do wędrówek górskich:
– buty turystyczne na podeszwie Vibram (rozchodzone, nie nowe!)
– zestaw odzieży turystycznej: bielizna termoaktywna, kurtka nieprzemakalna, polar, długie spodnie, czapka, rękawiczki;
– plecak (z prowiantem) – Camel Bag na wode lub „pet” z mineralnej do napojów
– termos;
– czołówka,
– kijki teleskopowe trekkingowe (polecamy, opcjonalnie)
– okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV;
– apteczka turystyczna z podstawowym zestawem leków i opatrunków oraz indywidualne medykamenty (bardzo ważne wyposażenie turysty górskiego),
– przy deszczowej lub zimowej pogodzie ochraniacze/stuptuty.
12. Uczestniczka/uczestnik wycieczki wypełnia oświadczenie, że zbadała/zbadał stan swojego zdrowia i że nie ma przeciwwskazań dla uprawiania trekkingu górskiego.
13. Wzięcie udziału w wycieczce stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia wcześniej zaplanowanego terminu wyjazdu lub odwołania imprezy. W przypadku odwołania imprezy następuje zwrot wpłaconej opłaty.
15. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatorów wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika.
16. Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin. Zgoda na przetwarzanie oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika w celach promocyjno-marketingowych. Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Organizatorów. Wrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. prasa, telewizja na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Więcej informacji na stronie Facebook Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *