27 sierpnia, 2016

Dotacje

Dotychczas uzyskane dotacje:

Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Organ udzielający dofinansowania: Burmistrz Miasta Czeladź

Data otrzymania dotacji: luty 2010r., kwota otrzymanej dotacji – 1 600,00 zł

Zakup rękawic dziecięcych, oraz tarcz treningowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: „Puchar Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Taekwondo z galą Full Contact o Puchar Starosty

Powiatu Będzińskiego”

Organ udzielający dofinansowania: Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Data otrzymania dotacji: luty 2011r., kwota otrzymanej dotacji – 2 500,00zł

Zakup pucharów na „Puchar Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Taekwondo z galą Full Contact o Puchar

Starosty Powiatu Będzińskiego”

………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”

Organ udzielający dofinansowania: Gmina Czeladź

Data otrzymania dotacji: luty 2011r., kwota otrzymanej dotacji – 2 400,00zł

Zakup sprzętu sportowego – skakanki, tarcze treningowe

………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”

Organ udzielający dofinansowania: Prezydent Miasta Będzin

Data otrzymania dotacji: przyznanie dotacji styczeń 2012r z realizacją zadania od 01.02.2012r. – 2500zł

………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”

Organ udzielający dofinansowania: Gmina Czeladź

Data otrzymania dotacji: kwiecień 2012r., kwota otrzymanej dotacji – 1 750,00zł

Zakup sprzętu sportowego

………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: „Dzień Sportu” – czyli rozpoczęcie sezonu treningowego sportowo-rekreacyjnego najmłodszych

adeptów Powiatu poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu z rodzinami mająca na celu promocje sportu i

rekreacji, zacieśnianie więzi rodzinnych wśród dzieci Powiatu Będzińskiego.

Data otrzymania dotacji: lipiec 2012, kwota otrzymanej dotacji: 3315,00zł

Współfinansowanie Pikniku Rodzinnego, zakup nagród, oraz art.. spożywczych.

………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: „LETNIA AKADEMIA

SPORTU” – CZYLI WYJAZD DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ CZELADZKICH NA OBÓZ REKREACYJNO-

SPORTOWY PROMUJACY ZDROWY STYL ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCA CZELADZKICH MISTRZÓW I

MIASTO CZELADŹ”

Data otrzymania dotacji: lipiec 2012, kwota otrzymanej dotacji: 6 000,00zł

Przejazd na obóz letni – forma dotacji Mały Grant

…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: POPULARYZACJA AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU „Dzień Sportu – Piknik Rodzinny” –

czyli zakończenie sezonu sportowo-rekreacyjnego najmłodszych mieszkańców Powiatu poprzez aktywne

spędzanie wolnego czasu z rodzinami mająca na celu promocje sportu i rekreacji, zacieśnianie więzi

rodzinnych wśród dzieci Powiatu Będzińskiego.

Dotacja przyznana: marzec 2013, kwota otrzymanej dotacji: 4 000,00zł

Współfinansowanie Dnia Sportu, zakup nagród, oraz art.. spożywczych.

……………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: „Wiele sportu, jedno zdrowie – www.agatsu.pl”

Organ udzielający dofinansowania: Gmina Czeladź

Dotacja przyznana: czerwiec 2013r, kwota otrzymanej dotacji: 1 150,00zł

Zakup koszulek treningowych z logo Miasta Czeladź, oraz logo Klubu CSiR Agatsu

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: „Bądź zdrowy” – czyli prowadzenie ogólnodostępnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

zamieszkujących Powiat Będziński, mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i

pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży.

Organ udzielający dofinansowania: Powiat Będziński

Dotacja przyznana: lipiec 2013, kwota otrzymanej dotacji: 2 399,12zł

Zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowo-rekreacyjnego

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: „wiele sportu – jedno zdrowie” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat sekcji

sportowej Kickboxingu oraz aktywne formy spędzania czasu poprzez zorganizowanie obozu sportowo-

rekreacyjnego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży Miasta Będzina.

Organ udzielający dofinansowania: Prezydent Miasta Będzin

Data otrzymania dotacji: przyznanie dotacji marzec 2014r z realizacją zadania od 01 luty 2014r. do 31

grudzień 2014r. – 4 000zł

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: „Dzień Sportu – Piknik Rodzinny” – czyli zakończenie sezonu sportowo-rekreacyjnego najmłodszych

mieszkańców Powiatu poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu z rodzinami mająca na celu promocje

sportu i rekreacji, zacieśnianie więzi rodzinnych wśród dzieci Powiatu Będzińskiego..

Dotacja przyznana: marzec 2014, kwota otrzymanej dotacji: 4 000,00zł z realizacją zadania od 01 marzec

2014r. do 31 maj 2014r

Współfinansowanie Dnia Sportu, zakup nagród, oraz art.. spożywczych.

……………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat sekcji sportowej Kickboxingu oraz

aktywne formy spędzania czasu poprzez prowadzenie stałej sekcji treningowej, oraz zorganizowanie obozu

rekreacyjno-sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Psary”

Organ udzielający dofinansowania: Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń

Dotacja przyznana: marzec 2014r, kwota otrzymanej dotacji: 1 700,00zł

Zakup sprzętu treningowego, zakup koszulek treningowych, oraz dofinansowanie wyjazdu na obóz letni

……………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: „Dziecięca Akademia Sportu – czyli prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami kick-

boxingu dla dzieci z miasta Czeladź”

Organ udzielający dofinansowania: Burmistrz Miasta Czeladź

Dotacja przyznana: kwiecień 2014r, kwota otrzymanej dotacji: 6 479,00zł

Zakup sprzętu treningowego, oraz wynagrodzenie dla Instruktora prowadzącego