"Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą"

Sekcje

Sekcje sportowe/rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Go to Sekcja Kick-boxing

Sekcja Kick-boxing

zapisy i informacje podczas treningów : Czeladź ul. Katowicka 42 SP nr.4 pon-czw godz.17:00-21:00 lub telefonicznie
+48 796-654-001 +48 509-610-260

Go to Sekcja strzelecka AGATSU

Sekcja strzelecka AGATSU


zapisy i informacje telefonicznie
+ 48 796-654-001 +48 509-610-260

Go to SEKCJA PARAKICKBOXING POLAND – BOKS NA WÓZKACH

SEKCJA PARAKICKBOXING POLAND – BOKS NA WÓZKACH

zapisy i informacje podczas treningów : Czeladź ul. Katowicka 42 SP nr.4 pon-czw godz.17:00-21:00 lub telefonicznie +48 796-654-001 +48 509-610-260

Go to SEKCJA PARASTRZELECTWO SPORTOWE

SEKCJA PARASTRZELECTWO SPORTOWE

zapisy i informacje telefonicznie + 48 796-654-001 +48 509-610-260

O nas

Centrum Sportu i Rekreacji - AGATSU
Jesteśmy organizacja pożytku publicznego.

Oznacza to, że osoby fizyczne mogą przekazywać na nasze konto 1% podatku dochodowego decydując samemu do kogo trafią wasze ciężko zapracowane pieniądze.

Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to z pewnością wielki przywilej ale i odpowiedzialność.

Wszystkie wpływy ze zwrotu podatku dochodowego będą przekazywane na potrzeby związane z polepszeniem warunków treningowych, zakupem niezbędnego sprzętu treningowego dla naszych podopiecznych.

Współpracujemy z Organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi z całego kraju.

Stacjonarnie prowadzimy sekcje sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży woj. śląskiego.

Niestacjonarnie organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, samoobrony, taktyki i techniki interwencyjnej, bezpieczeństwa poza granicami RP itp. oraz organizujemy obozy, zgrupowania szkoleniowe.

Treningi prowadzone są przez wykwalifikowana kardę instruktorska posiadająca uprawnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki ( państwowe ) oraz wieloletnie doświadczenie instruktorskie.

Serdecznie zapraszamy do wspierania naszego projektu przekazując 1% podatku dochodowego.

 • Młodość kojarzy się z okresem buntu, budzeniem się wielkiej energii, którą nie zawsze udaje się odpowiednio ukierunkować. Dając możliwość rozładowania tej energii poprzez sporty walki przyczyniamy się bezpośrednio do większego bezpieczeństwa w naszy regionie. Sztuki Walki są szansą, by niejednokrotnie agresję drzemiącą w młodych ludziach zamienić na pozytywną energię. Poprzez naukę zdrowej rywalizacji sportowej, dyscyplinę, naukę przestrzegania reguł panujących podczas treningów uczymy nie tylko przestrzegania reguł na sali treningowej, ale i poza nią, zachęcając młodych ludzi do bycia aktywnym i odpowiedzialnym członkiem naszego społeczeństwa. Poprzez treningi sportów walki pragniemy pokazać młodym szerokie możliwości jakie stają przed nimi w ich przyszłym dorosłym życiu. Adepci uczą się wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Sukcesy własne i kolegów z klubu wzmacniają wiarę we własne siły, a właściwe, aktywne wykorzystanie wolnego czasu staje się istotną alternatywą dla "wysiadywania pod blokami".

 • organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych, organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie patologiom wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.

 • Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), oraz wpisać:
  CENTRUM SPORTU I REKREACJI AGATSU
  KRS: 0000366665
  KONTO BANKOWE OPP: ING Bank Śląski nr 82 1050 1227 1000 0023 4367 4772

  Zobacz jaki PIT wypełniasz i w jakiej pozycji. Przedsiębiorcy PIT 36 poz. 305 - 310 Przedsiębiorcy-liniowcy PIT 36L poz. 105 - 110 Pracownicy PIT 37 poz. 124 - 129 Gracze giełdowi PIT 38 poz. 58 - 63 Ryczałtowcy PIT 28 (składany do końca stycznia) poz. 129 - 134

 • Wpłacając darowizny na:

  KONTO BANKOWE: ING Bank Śląski nr

  82 1050 1227 1000 0023 4367 4772

Dotacje

Dotychczas uzyskane dotacje

Aktualności

Co nowego?